Həyatı


Vidadi Yaqub-Fərman oğlu Nərimanbəyov - Azərbaycan SSR Xalq Rəssamı.
Həyatı
Şuşada doğulan Vidadinin atası Fərman Nərimanbəyov Xalq Cümhuriyyəti dövründə Avopaya təhsil almağa gedən 40 nəfərdən biri olmuşdur. Avropada təhsil alan, fransız dilinə mükəmməl yiyələnən Fərman bəy elə Parisdə İrma Lya adlı xanımla tanış olur, evlənir. Gənc ailə uzun zaman Fransada yaşayırlar. İlk övladları olan Vidadi Nərimanbəyov 1926-ci ildə Fransanın Kann şəhərində anadan olmuşdur. İlk addımlarını Kann şəhərində atan Vidadi, çox keçmir ki, 1929-cu ildə valideynləri ilə doğma vətənə qayıdır. Böyük Vətən Müharibəsi Vidadinin ailəsinə də mənfi təsir göstərir. Avropada təhsil almış azərbaycanlı vətəndaşların repressiya qurbanı olması Vidadinin ailəsindən də yan keçmir. Fərman bəyi Rusiyanın Kolım şəhərinə, həyat yoldaşı və övladları Vidadi və Toğrulu isə Özbəkistana sürgün edirlər. Fərman bəyin illər sonra bəraət alması nəticəsində hər iki oğlu təhsil alıb, təsviri incəsənət sahəsində ixtisaslarını təkmilləşdirmişlər .
Rəssamın qızı Nigar xanım müsahibələrinin birində atasının hələ kiçik yaşlarından bu sənətə necə meylli olduğunu bu fikirlə ifadə etmişdir: “Atam həmişə deyərdi ki, Anna Andreyevna son pullarına fırça, boya və Toğrula həmişə alma alarmış. Almanı yastığında gizlədərmiş ki, hər səhər onun üçün surpriz olsun. O, qardaşı Toğrulun əlindən tutub pionerlər evindəki təsviri sənət dərnəyinə gedərmiş. Qardaşına deyərmiş ki, biz səninlə böyük rəssam olub, öz valideynlərimizi sevindirməliyik” .
 Lakin həmin illərdə ailənin üstünü qara buludlar alır. Gənc Vidadinin dincliyi, yeniyetmə çağları narahat, müharibə şəraitində keçir. Gələcəyin tanınmış rəssamı olacaq bu gənc həmin illərdə “Nədir günahımız?” adlı ilk əsərində müharibəyə olan nifrətini əks etdirmişdir. İllər ötüb keçsə də , müharibə əzabları Vidadinin xatirində qalmışdır. 
Vidadi bəy 2001-ci ildə vəfat edib.

Комментариев нет:

Отправить комментарий