Qalereya

"ADSIZ YÜKSƏKLİKDƏ"

"AND. CANLI YADDAŞ"

"1941-Cİ İL. BAKILILAR"

"BÖYÜK VƏTƏN MÜHARİBƏSİ"

"NƏZİFƏ"

"OTAQDA NİGAR."

"SOVET İTTİFAQINDA XİDMƏT EDİRƏM"

"NİGAR"

"ZƏNCİROTU"

"TƏLƏBƏ QIZ"

"OĞLU ƏMİRBƏY"

" İKİNCİ DÜNYA MÜHARİBƏSİ. QANLI YADDAŞ"

"ABŞERON MƏNZƏRƏSİ"

"İLANLI DAĞ"

"UŞAQLIQ XATİRƏLƏRİ"

"GÖRÜNTÜ"

"TUTQUN ÜZ"

"1941-Cİ İL. BAKILILARIN XATİRƏSİNƏ"

"1945-Cİ İLİN BAHARI"

"A. SEMENOVUN PORTRETİ"

"BAHAR"

"BÖYÜK VƏTƏN MÜHARİBƏSİ"


"DİPTİX. LEYLA VƏ YOLUNU AZMIŞ GÖYƏRÇİN"

"DÜŞÜNCƏLƏR"

"GƏNCLİK"

"MÜHARİBƏ İLLƏRİNİN UŞAQLARI"

"MƏNZƏRƏ"

"MƏNZƏRƏ"

"N. QULİYEVANIN PORTRETİ"

"NATÜRMORT"

"QƏDİM TİFLİS ŞƏHƏRİ"

"RUSTAVİ ZAVODUNUN MƏNZƏRƏSİ"

"YOLA SALMA"

"STALİN ADINA  KÖRPÜDƏN MƏNZƏRƏ"

Комментариев нет:

Отправить комментарий